تبلیغات
عكس، والپیپر، وکتور عارف - یافتن عملکردهای صفحه آرائی مجله ها
عكس، والپیپر، وکتور عارف

یافتن عملکردهای صفحه آرائی مجله ها نه دشوار و نه منحصر به فرد است. مجله ها باید به گونه ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند.
هنگامی که فرد در مجله فروشی ها به هزاران مجله نگاه می افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده میشود. تا آنجا که صفحه آرائی و طراحی به هم مربوط می شوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یکدیگر شباهت دارند ولی، از جهت دیگر به طور چشم گیری با هم متفاوتند. بدون تردید، عناصر بصری اساسی ـ در هر مورد ـ یکسان هستند: فضای سفید، تصاویر، نوع نمایش، نوع متن و برخی تزئینات تایپوگرافی. حتی می توان گفت که؛ وظایف اساسی در هر دو وسیله ارتباطی یکسان است، مسلماً افرادی که روزنامه و مجله را صفحه آرائی می کنند سعی در ترغیب و تداوم توجه خواننده ها دارند.
اما این گفته ی آخر بسیار ساده انگاری است. روزنامه ها با حقایق سر و کار دارند و اشتیاق طبیعی برای خواندن اخبار در وجود خواننده ها وجود دارد و آن ها را به آن سمت سوق می دهد. بیشتر مجله ها با سرگرمی، و تجدید نظریات سر و کار دارند. درحالی که روزنامه ها ممکن است سی آیتم یا بیشتر در هر صفحه، مطلب داشته باشند، مجلات، اغلب چند صفحه را به یک مقاله اختصاص میدهند و هنگامی که ظاهر مجلات مطرح باشند؛ مورد توجه افراد نکته سنج تر قرار میگیرد. کاغذ نا مرغوب، تصویرسازی ضعیف، صفحات سرهم بندی شده عموماً قابل قبول نیستند.
حداکثر استفاده از تکنیکهای گرافیکی در جذب خواننده، تنها یک امر مطلوب برای مجله ها نیست بلکه، امری ضروری است. بنابراین، اگرچه قواعد تایپوگرافی و طراحی ممکن است همانند باشند، ولی کاربرد آن ها باید متفاوت باشد. اصول صفحه آرائی مجلات به تبلیغات نزدیکتر است تا به روزنامه ها. در هر مورد، تلاش فراوانی شده است تا بیشترین قدرت فروش از طریق استفاده از بهترین تکنیکهای بصری به دست آید.
عملکردها به طور خلاصه عبارتند از:

 1) جلب نمودن سریع خواننده به مجله یا بخشی از آن
2 )تداوم توجه بطور مرتب و ثابت
3) قطع مجله: قطع (شکل و اندازه) مجله عنصری اساسی در صفحه آرائی است و تابع وسوسه های هنری نمی باشد. مجلات به طور قابل ملاحظه ای از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند، از اندازه کوچک جیبی گرفته تا ابعادی همانند نشریات زرد.
4) حواشی سفید (فریم ها)

برخی از نکات قابل ذکر عبارتند از:

۱) خواندن مجله با حروف سن سریف، بزرگ یا ایتالیک برای خواننده مشکل است.(چکیده)
۲) خواندن مجله ای که متن ها را مانند چینی ها از بالا به پائین نوشته، برای خواننده آمریکائی که عادت دارد از چپ به راست بخواند مشکل است. (چکیده)
۳) المان اصلی صفحه آرائی را در بالا سمت چپ قرار دهید. چه فضا یک صفحه باشد، چه دو صفحه رو به روی هم. خواننده مطابق عادت از قسمت چپ بالا شروع می کند. این قانوت به کمک یک روش ارائه خاص می تواند شکسته شود وقتی عنوان اصلی، عکس یا نقاط رنگی در محل دیگری در زمینهٔ صفحه آرائی است، حرکت چشم خواننده باید راهی را که می خواهیم دنبال کند.
۴) زیرنویس ها را نزدیک تصاویر مربوط به خودشان قرار دهید. مطالب توصیف کننده تصاویر باید تقریباً بخشی از تصاویر راتشکیل دهند. آن ها می توانند در دو طرف یا در پائین تصویر قرار گیرند، اما اگر ایجاد فضای سفید بیش از حد، از تصاویر خود جدا شوند، دیده نمی شوند. شرح تصاویر فقط در صورت ضرورت باید در بالای آن ها قرار گیرند، زیرا این مکان در جهت حرکت طبیعی چشم قرار ندارد.
۵) پهنای ستون ها را طوری انتخاب کنید که طول خطوط برای اندازه متن مورد استفاده مناسب باشد. ستون های بسیار کم عرض یا بیش از حد پهن باعث بازداری خواننده میشود.

قطع یک مجله نتیجه یک یا چند مورد از سه موضوع زیر است:
۱) راحتی استفاده از آن
۲) هم خوانی محتوای مجله با قطع آن
۳) محدودیتهای مکانیکی اندازه های چاپی.
راحتی استفاده، مزیت اصلی اندازه جیبی "Reode, s Deigest" و بسیاری از مجلات دیگر است. سهولت در به دست گرفتن و انبار کردن، به ویژه برای موضوعاتی مناسب است که متن در درجه اول و تصاویر در درجهٔ دوم اهمیت باشد. اندازه های بزرگ برای تأکید روی تصاویر، بهترین راه هستند زیرا، هرچه عکسها بزرگتر باشد، تأثیر آن ها بیشتر است. بسیاری از مجلات، متن و تصاویر را به اندازهٔ مساوی ارائه میدهند و از قطعی که برای هر دو کافی باشد استفاده میکنند. یعنی ۲/۱ ۸ در ۱۱ اینچ یا در همین حدود. از آن جائی که این اندازه مانند اندازه استاندارد کاغذ معمولیست، دسته بندی این صفحات آسانتر و ابعاد آن ها برای خواننده راحتر است. قطع اغلب مجله ها به صورت مستطیل عمودی است زیرا، قطع مستطیل افقی در حمل و نقل با مشکل مواجه است.

بدون تردید تصاویر میتوانند به دلایل زیر حواشی را قطع کنند:
۱) ایجاد تغییر در سرعت مطالعه
۲) ایجاد فضای بیشتر در صفحه با اختصاص دادن فضاهای حاشیه به فضای متن
۳) و شاید مهم تر از همه؛ دادن عظمت بیشتر به تصاویر؛ زیرا بدون حواشی، تصاویر ادامه دار به نظر میرسند.
اندازه دقیق حواشی و میزان گستردگی هر بلید به تصمیم بخش هنری مجله مربوط میشود. اما ب این وجود قانون پذیرفته شده عمومی در بین چهار حاشیه یک صفحه و مرکز بصری فضای صفحه آرائی ارتباط منطقی ایجاد می کند. مرکز بصری به قرار دادن حواشی کمک میکند: مرکز بصری فضای صفحه آرائی اندکی بالاتر از مرکز هندسی آن است. قطرهای مستطیل مرکز هندسی آن را می سازند، اما نقطه ای که در واقع مرکز به نظر میرسد یک بیستم بالاتر از مرکز صفحه است. متن صفحه ها مطابق مرکز بصری چیده شده اند. به عبارت دیگر آن ها کمی بالاتر در صفحه قرار میگیرند. بنابر این حواشی ابتدا با قراردادن حاشیه پائینی به عنوان بزرگترین حاشیه در صفحه تعیین میشوند و حاشیه ی خارجی، کوچک تر از پائین و بزرگتر یا هم اندازه ی بالائی است. حاشیهٔ وسطی یا عطف صفحه همیشه کوچکترین حاشیه است زیرا، با حاشیه ی صفحهٔ مقابلش با هم دیده میشود. این نوار اگر بیش از حد پهن باشد ممکن است به یکدستی صفحه لطمه بزند. پهنا هنگامی که مطالب دو صفحه به هم مربوط نباشد میتواند مطلوب باشد اما مجلات معمولاً برای دو صفحه روبه روی هم طراحی می شوند نه برای تک صفحه ای. مطابق قانون، حاشیه ی عطف به منظور ایجاد بالاترین یکپارچگی در صفحه نباید بیشتر از نصف حاشیه پائینی باشد.
نکته: به خاطر بسپارید خواننده ها همیشه دو صفحه را با هم میبینند. به استثنای جلد، همواره دو صفحهٔ روبه روی مجله هم زمان دیده می شود. برای ایجاد سهولت در مطالعه، بهتر است که صفحات روبه روی هم را مانند یک بخش واحد طراحی کنیم، و هر صفحه باید با در نظر گرفتن صفحهٔ مقابلش طراحی شود. دو صفحهٔ مقابل هم ممکن است واحد یکسانی نباشند، اما ناگزیر روی طراحی یکدیگر تأثیر می گذرند.

تأکید بر عطف :

هنگامی که دو صفحه رو به روی هم شامل دو موضوع متفاوت باشند. اتصال بین مطالب نباید برای خواننده گیج کننده باشد. در صفحه آرائی بایستی با استفاده از عطف یا جداکننده های دیگر، روی متفاوت بودن موضوعات در هر صفحه تأکید نمود. به جای آن، ممکن است فضای سفید در بخش عطف صفحه مورد نیاز باشد. مسلماً به منظور این که صفحات به عنوان واحدهائی جدا از هم مطرح شوند باید به هر کدام تضاد مناسب داده شود.

در اسرع وقت نمونه های از صفحه آرائی مدرن ( تصویر ) به شما عزیزان نشان خواهم داد .
امیر محمد میرزایی

1) جلب نمودن سریع خواننده به مجله یا بخشی از آن
2 )تداوم توجه بطور مرتب و ثابت
3) قطع مجله: قطع (شکل و اندازه) مجله عنصری اساسی در صفحه آرائی است و تابع وسوسه های هنری نمی باشد. مجلات به طور قابل ملاحظه ای از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند، از اندازه کوچک جیبی گرفته تا ابعادی همانند نشریات زرد.
4) حواشی سفید (فریم ها)

برخی از نکات قابل ذکر عبارتند از:

۱) خواندن مجله با حروف سن سریف، بزرگ یا ایتالیک برای خواننده مشکل است.(چکیده)
۲) خواندن مجله ای که متن ها را مانند چینی ها از بالا به پائین نوشته، برای خواننده آمریکائی که عادت دارد از چپ به راست بخواند مشکل است. (چکیده)
۳) المان اصلی صفحه آرائی را در بالا سمت چپ قرار دهید. چه فضا یک صفحه باشد، چه دو صفحه رو به روی هم. خواننده مطابق عادت از قسمت چپ بالا شروع می کند. این قانوت به کمک یک روش ارائه خاص می تواند شکسته شود وقتی عنوان اصلی، عکس یا نقاط رنگی در محل دیگری در زمینهٔ صفحه آرائی است، حرکت چشم خواننده باید راهی را که می خواهیم دنبال کند.
۴) زیرنویس ها را نزدیک تصاویر مربوط به خودشان قرار دهید. مطالب توصیف کننده تصاویر باید تقریباً بخشی از تصاویر راتشکیل دهند. آن ها می توانند در دو طرف یا در پائین تصویر قرار گیرند، اما اگر ایجاد فضای سفید بیش از حد، از تصاویر خود جدا شوند، دیده نمی شوند. شرح تصاویر فقط در صورت ضرورت باید در بالای آن ها قرار گیرند، زیرا این مکان در جهت حرکت طبیعی چشم قرار ندارد.
۵) پهنای ستون ها را طوری انتخاب کنید که طول خطوط برای اندازه متن مورد استفاده مناسب باشد. ستون های بسیار کم عرض یا بیش از حد پهن باعث بازداری خواننده میشود.

قطع یک مجله نتیجه یک یا چند مورد از سه موضوع زیر است:
۱) راحتی استفاده از آن
۲) هم خوانی محتوای مجله با قطع آن
۳) محدودیتهای مکانیکی اندازه های چاپی.
راحتی استفاده، مزیت اصلی اندازه جیبی "Reode, s Deigest" و بسیاری از مجلات دیگر است. سهولت در به دست گرفتن و انبار کردن، به ویژه برای موضوعاتی مناسب است که متن در درجه اول و تصاویر در درجهٔ دوم اهمیت باشد. اندازه های بزرگ برای تأکید روی تصاویر، بهترین راه هستند زیرا، هرچه عکسها بزرگتر باشد، تأثیر آن ها بیشتر است. بسیاری از مجلات، متن و تصاویر را به اندازهٔ مساوی ارائه میدهند و از قطعی که برای هر دو کافی باشد استفاده میکنند. یعنی ۲/۱ ۸ در ۱۱ اینچ یا در همین حدود. از آن جائی که این اندازه مانند اندازه استاندارد کاغذ معمولیست، دسته بندی این صفحات آسانتر و ابعاد آن ها برای خواننده راحتر است. قطع اغلب مجله ها به صورت مستطیل عمودی است زیرا، قطع مستطیل افقی در حمل و نقل با مشکل مواجه است.

بدون تردید تصاویر میتوانند به دلایل زیر حواشی را قطع کنند:
۱) ایجاد تغییر در سرعت مطالعه
۲) ایجاد فضای بیشتر در صفحه با اختصاص دادن فضاهای حاشیه به فضای متن
۳) و شاید مهم تر از همه؛ دادن عظمت بیشتر به تصاویر؛ زیرا بدون حواشی، تصاویر ادامه دار به نظر میرسند.
اندازه دقیق حواشی و میزان گستردگی هر بلید به تصمیم بخش هنری مجله مربوط میشود. اما ب این وجود قانون پذیرفته شده عمومی در بین چهار حاشیه یک صفحه و مرکز بصری فضای صفحه آرائی ارتباط منطقی ایجاد می کند. مرکز بصری به قرار دادن حواشی کمک میکند: مرکز بصری فضای صفحه آرائی اندکی بالاتر از مرکز هندسی آن است. قطرهای مستطیل مرکز هندسی آن را می سازند، اما نقطه ای که در واقع مرکز به نظر میرسد یک بیستم بالاتر از مرکز صفحه است. متن صفحه ها مطابق مرکز بصری چیده شده اند. به عبارت دیگر آن ها کمی بالاتر در صفحه قرار میگیرند. بنابر این حواشی ابتدا با قراردادن حاشیه پائینی به عنوان بزرگترین حاشیه در صفحه تعیین میشوند و حاشیه ی خارجی، کوچک تر از پائین و بزرگتر یا هم اندازه ی بالائی است. حاشیهٔ وسطی یا عطف صفحه همیشه کوچکترین حاشیه است زیرا، با حاشیه ی صفحهٔ مقابلش با هم دیده میشود. این نوار اگر بیش از حد پهن باشد ممکن است به یکدستی صفحه لطمه بزند. پهنا هنگامی که مطالب دو صفحه به هم مربوط نباشد میتواند مطلوب باشد اما مجلات معمولاً برای دو صفحه روبه روی هم طراحی می شوند نه برای تک صفحه ای. مطابق قانون، حاشیه ی عطف به منظور ایجاد بالاترین یکپارچگی در صفحه نباید بیشتر از نصف حاشیه پائینی باشد.
نکته: به خاطر بسپارید خواننده ها همیشه دو صفحه را با هم میبینند. به استثنای جلد، همواره دو صفحهٔ روبه روی مجله هم زمان دیده می شود. برای ایجاد سهولت در مطالعه، بهتر است که صفحات روبه روی هم را مانند یک بخش واحد طراحی کنیم، و هر صفحه باید با در نظر گرفتن صفحهٔ مقابلش طراحی شود. دو صفحهٔ مقابل هم ممکن است واحد یکسانی نباشند، اما ناگزیر روی طراحی یکدیگر تأثیر می گذرند.

تأکید بر عطف :

هنگامی که دو صفحه رو به روی هم شامل دو موضوع متفاوت باشند. اتصال بین مطالب نباید برای خواننده گیج کننده باشد. در صفحه آرائی بایستی با استفاده از عطف یا جداکننده های دیگر، روی متفاوت بودن موضوعات در هر صفحه تأکید نمود. به جای آن، ممکن است فضای سفید در بخش عطف صفحه مورد نیاز باشد. مسلماً به منظور این که صفحات به عنوان واحدهائی جدا از هم مطرح شوند باید به هر کدام تضاد مناسب داده شود.نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 اسفند 1389 توسط aref cmc | نظرات()
Can exercise increase your height?
یکشنبه 26 شهریور 1396 07:26 ب.ظ
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it
up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any helpful hints for newbie blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
rochellsuyama.wordpress.com
سه شنبه 24 مرداد 1396 09:09 ق.ظ
Good replies in return of this query with genuine arguments and telling
everything regarding that.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
درباره وبلاگ
برترین عكس ها، پس زمینه ها، والپیپرها، و تصاویر وکتوری
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :